Lịch tiếp công dân quý IV-2018

Lịch tiếp công dân quý IV-2018

Xem thêm

Lợi ích và chính sách hỗ trợ khi chuyển đổi hộ kinh doanh Cá thể thành Doanh nghiệp

         Thá»±c hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thá»±c hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thá»±c hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhò và vừa trên địa bàn tỉnh Bình DÆ°Æ¡ng

coat armor

(847) 232-2655

        Thá»±c hiện thỏa thuận giữa Bộ Lao động - ThÆ°Æ¡ng binh và Xã hội và Tổ chức phát triển nhân lá»±c quốc tế Nhật Bản (IM Japan) về ChÆ°Æ¡ng trình đào tạo thá»±c tập kỹ thuật cho thá»±c tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản, Trung tâm Lao động ngoài nước trá»±c thuộc Bộ Lao động - ThÆ°Æ¡ng binh và Xã hội thông báo kế hoạch tuyển chọn ứng viên tham gia ChÆ°Æ¡ng trình thá»±c tập sinh đi thá»±c tập kỹ thuật tại Nhật Bản Đợt 3/2018.

Xem thêm

Hội nghị WTA lần thứ 11 & Hội chợ công nghệ cao Diễn đàn đổi mới toàn cầu năm 2018 tại Bình Dương

Hiện nay, hầu hết các dá»± án thành phố thông minh đều có những hạn chế vì dịch vụ chỉ đơn giản là một sá»± kiểm soát tích hợp của các công trình nước, ùn tắc giao thông và các chất gây ô nhiễm. Các thành phố vẫn bị hạn chế trong việc kiểm soát thông tin công khai và giám sát các dịch vụ kiểm soát này. Tuy nhiên, thành phố thông minh nên phát triển vượt ra ngoài khái niệm thá»±c tế bằng cách làm cho mọi thứ thông minh hÆ¡n và toàn diện hÆ¡n. Nhân tố then chốt trong việc phát triển thành phố thông minh không chỉ là nhà phát triển mà còn là người dân - những người được coi là Æ°u tiên hàng đầu thụ hưởng các dịch vụ này.

Xem thêm
Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên Internet” tỉnh Bình Dương năm 2018

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên Internet” tỉnh Bình Dương năm 2018

Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình DÆ°Æ¡ng đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-HĐPH nhằm phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên Internet” trên địa bàn tỉnh năm 2018.

monoglyceride

laceflower

         Sáng ngày 21-8-2018, tại Hội trường Sở Lao động – ThÆ°Æ¡ng binh và Xã hội đã tổ chức triển khai một số nội dung về công tác cải cách hành chính cho toàn thể cán bộ, công chức khối Văn phòng Sở Lao động – ThÆ°Æ¡ng binh và Xã hội và Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội

Xem thêm
Hội nghị sơ kết công tác giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2018 Khối thi đua các cơ quan tham mưu, quản lý nhà nước về Văn hóa – Xã hội

Hội nghị sơ kết công tác giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2018 Khối thi đua các cơ quan tham mưu, quản lý nhà nước về Văn hóa – Xã hội

        Sáng ngày 23 tháng 7 năm 2018 vừa qua, tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông đã diễn ra Hội nghị sÆ¡ kết công tác giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và phÆ°Æ¡ng hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 do Sở Lao động – ThÆ°Æ¡ng binh và Xã hội – Khối trưởng Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tổ chức.

Xem thêm

(985) 320-3969

Sáng ngày 17/7/2018, tại Hội trường Sở Lao động – ThÆ°Æ¡ng binh và Xã hội tỉnh đã diễn ra Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2018 lÄ©nh vá»±c Lao động, Người có công và Xã hội

(606) 244-7238
Sở Lao động – thương binh và Xã hội tỉnh trao Quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và quyết định nghỉ hưu của công chức

5719363271

        Chiều ngày 22 tháng 6 năm 2018, tại Hội trường Sở, được sá»± ủy quyền của UBND tỉnh, Ban giám đốc Sở Lao động – thÆ°Æ¡ng binh và Xã hội tỉnh đã tổ chức Lễ trao Quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và quyết định nghỉ hÆ°u của công chức.

Xem thêm
Tập huấn Hòa giải viên lao động ngày 13/11/2018

Tập huấn Hòa giải viên lao động ngày 13/11/2018

         Thá»±c hiện Quyết định số 3047/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Bình DÆ°Æ¡ng giai đoạn 2013 - 2020; Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của UBND tỉnh Bình DÆ°Æ¡ng về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Hòa giải viên lao động.

         Ngày 13/11 và ngày14/11/2018, Sở Lao động - ThÆ°Æ¡ng binh và Xã hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ hòa giải và giải quyết tranh chấp lao động cho lá»±c lượng hòa giải viên lao động của tỉnh và doanh nghiệp.

347-363-0046
TỌA ĐÀM QUAN HỆ LAO ĐỘNG “Nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động và đình công ở Bình Dương”

8594440500

Thá»±c hiện công văn số 3216/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ Lao động - ThÆ°Æ¡ng binh và Xã hội về việc tổ chức Tọa đàm Quan hệ lao động. Ngày 29 tháng 8 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Tổ chức tọa đàm Quan hệ lao động số 4070 /KH-UBND với chủ đề “Nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động và đình công ở Bình DÆ°Æ¡ng”. Theo đó, Sở Lao động - ThÆ°Æ¡ng binh và Xã hội đã tham mÆ°u UBND tỉnh tổ chức thành công buổi Tọa đàm về quan hệ lao động vào ngày 28/9/2018,  với sá»± hỗ trợ của Bộ Lao động - ThÆ°Æ¡ng binh và Xã hội và Tổ chức lao động quốc tế (ILO).

Xem thêm

Nghị quyết số 28-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII

VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Xà HỘI

Franklinia

Nghị quyết số 27-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII

VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, Lá»°C LƯỢNG VŨ TRANG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

Xem thêm

(301) 377-0486

         Hướng dẫn xây dá»±ng phÆ°Æ¡ng án sá»­ dụng lao động và thá»±c hiện chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tÆ° 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

(619) 768-1869

Hội nghị giao ban khối giáo dục nghề nghiệp và Hội thảo đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp năm 2018

Ngày 11/5/2018, tại Trường Cao đẳng Y tế Bình DÆ°Æ¡ng (529 Lê Hồng Phong, Phường Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình DÆ°Æ¡ng), Sở Lao động – ThÆ°Æ¡ng binh và Xã hội tổ chức Hội nghị giao ban khối giáo dục nghề nghiệp và Hội thảo đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp năm 2018.

Xem thêm

Hội nghị Sơ kết Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) là một chính sách mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta. Bên cạnh việc đầu tÆ° cÆ¡ sở hạ tầng phục vụ sá»± nghiệp công nghiệp hóa, nguồn nhân lá»±c có tay nghề là một vấn đề đang được đặt ra hàng đầu tại Bình DÆ°Æ¡ng. Công tác quy hoạch phát triển đô thị, chuyển đổi nông dân thuần túy sang thị dân, giải quyết việc làm cho đối tượng bị thu hồi đất, bộ đội xuất ngÅ©, nâng cao hiệu quả canh tác tại những khu vá»±c thuần nông trên địa bàn tỉnh cần xây dá»±ng một lộ trình cụ thể và có những giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng nguồn lao động có tay nghề nhằm phục vụ tại chỗ là một việc làm cấp thiết và quan trọng.

Xem thêm

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2017

Ngày 07/4/2017, tại Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình DÆ°Æ¡ng (Địa chỉ: Đường N2, Cụm sản xuất An Thạnh, Thành Hòa B, phường An Thạnh, thị xã Thuận An), Sở Lao động – ThÆ°Æ¡ng binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp năm 2017. Tham dá»± Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở phụ trách khối - chủ trì, đồng chí Võ Đông Duy, Trưởng phòng Dạy nghề cùng đại diện lãnh đạo 07 trường cao đẳng/ cao đẳng nghề, 15 trường trung cấp/ trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh.

Xem thêm

Ban giám đốc Sở thăm và làm việc với các trường Trung cấp mới tiếp nhận từ Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 03-04/5/2017, Ban giám đốc Sở Lao động – ThÆ°Æ¡ng binh và Xã hội tỉnh Bình DÆ°Æ¡ng đã thăm và làm việc tại 03 trường trung cấp mới tiếp nhận từ Sở Giáo dục và Đào tạo (Trung cấp Mỹ thuật – Văn hóa, Trung cấp Kinh tế, Trung cấp Nông lâm nghiệp). Cùng đi có đại diện các phòng chuyên môn, gồm: Phòng Dạy nghề, Phòng Kế hoạch – Tài chính và Văn phòng Sở. Về phía các trường có đại diện cấp ủy, Ban Giám hiệu và Trưởng (hoặc phụ trách) các Phòng, Khoa thuộc.

knothorn
Bình Dương, sơ kết 06 tháng đầu năm 2018 về lĩnh vực Người có công

513-683-1454

     Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 20/6/2018, tại Hội trường Sở Lao động – ThÆ°Æ¡ng binh và Xã hội tỉnh Bình DÆ°Æ¡ng đã diễn ra cuộc họp SÆ¡ kết 06 tháng đầu năm 2018 về lÄ©nh vá»±c Người có công (NCC); rút kinh nghiệp sau đợt thanh tra Bộ LĐ-TB&XH về người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ và việc sá»­ dụng kinh phí chi trả trợ cấp đối với NCC.

chlorine

TẬP HUẤN QUY TRÌNH HỖ TRỢ, CAN THIỆP ĐỐI VỚI TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/2017/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 14/11/2018, tại Trường Chính trị tỉnh Bình DÆ°Æ¡ng, Sở Lao động - ThÆ°Æ¡ng binh Xã hội tỉnh Bình DÆ°Æ¡ng đã tổ chức lớp tập huấn Quy trình hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cÆ¡ bị bạo lá»±c, bóc lột, bỏ rÆ¡i và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ cho cán bộ làm công tác trẻ em cấp huyện và cấp xã.

Xem thêm

415-335-3304

Mùa Trung thu 2018, để đảm bảo mọi trẻ em trên địa bàn tỉnh đều được vui tết Trung thu, lãnh đạo các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội tỉnh Bình DÆ°Æ¡ng đã cùng chung tay tổ chức nhiều hoạt động chăm lo tết có ý nghÄ©a cho trẻ em, đặc biệt là cho các em ở vùng sâu, vùng xa. 

3172779225
Hội thi “Bơi giỏi” cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2018

Hội thi “Bơi giỏi” cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2018

Sáng ngày 17/8, Sở Lao động - ThÆ°Æ¡ng binh và Xã hội tỉnh Bình DÆ°Æ¡ng đã tổ chức Hội thi “BÆ¡i giỏi” cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2018. Tham dá»± có hÆ¡n 140 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được dạy bÆ¡i miễn phí từ các năm 2016 đến nay đang học tập, sinh sống tại các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

(219) 244-7615
Hơn 110 người tham dự tập huấn nâng cao nhận thức về pháp luật và phòng chống tai nạn thương tích trẻ em

Hơn 110 người tham dự tập huấn nâng cao nhận thức về pháp luật và phòng chống tai nạn thương tích trẻ em

Ngày 28/8/2018 Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới Sở Lao động -ThÆ°Æ¡ng binh và Xã hội phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Bình DÆ°Æ¡ng tổ chức chÆ°Æ¡ng trình tập huấn nâng cao nhận thức về pháp luật và kỹ năng phòng chống tai nạn thÆ°Æ¡ng tích trẻ em cho hội viên, tuyên truyền viên, hội viên nông dân, tham dá»± lớp tập huấn có 110 người tham dá»± là hội viên, tuyên truyền viên, hội viên Hội Nông dân trên địa bàn huyện Phú Giáo.

Xem thêm

3366481416

        Ngày 29/6/2018, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Sở Lao động - ThÆ°Æ¡ng binh và Xã hội phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội thi Văn nghệ - Thể thao người khuyết tật tỉnh Bình DÆ°Æ¡ng lần thứ VIII, năm 2018

(402) 723-8931
2.884 Đại biểu tham dự tập huấn triển khai điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

tampioned

Trong tháng 3 năm 2018, Sở Lao động ThÆ°Æ¡ng Binh và Xã hội (phòng Bảo trợ Xã hội) đã phối hợp với Phòng Lao động -ThÆ°Æ¡ng binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn triển khai điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Bộ tiêu chí điều tra, rà soát hộ nghèo theo phÆ°Æ¡ng pháp tiếp cận đa chiều tỉnh Bình DÆ°Æ¡ng, giai đoạn 2018-2020

617-824-3921

Tập huấn chuyên đề về nghề công tác xã hội năm 2017

Trong tháng 7/2017, phòng Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - TB&XH đã phối hợp với Phòng Lao động - ThÆ°Æ¡ng binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố và các cÆ¡ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về nghề công tác xã hội cho hÆ¡n 400 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, cộng tác viên xã hội ngành Lao động - ThÆ°Æ¡ng binh và Xã hội.

Xem thêm
Đoàn lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà, chúc thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017

865-497-8790

Sáng ngày 8 tháng 6 năm 2017, Đoàn lãnh đạo tỉnh đã đến chúc thọ, mừng thọ và tặng quà các cụ tròn 100 tuổi trên các địa bàn thị xã Thuận An, thị xã DÄ© An, thị xã Tân Uyên và huyện Dầu Tiếng...

Xem thêm

Bình Dương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2005

Ngày 13/4/2017, được sá»± chấp thuận của Uá»· ban nhân dân tỉnh Bình DÆ°Æ¡ng, Sở Lao động – ThÆ°Æ¡ng binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thá»±c hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN...

561-566-5329

(715) 670-8094

         Tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dá»± kiến tuyển người lao động nước ngoài làm việc tại Công ty DANIELI CO.LTD thá»±c hiện gói thầu lắp đặt, lắp ráp, tÆ° vấn về lắp đặt, lắp ráp máy móc và hệ thống tÆ° vấn về chạy thá»­ và kiểm tra vận hành cho nhà máy QSP mới tại Khu kinh tế Dung Quất cho chủ đầu tÆ° là Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất.

(613) 383-2331

Sở Lao động – TB&XH trao các quyết định bổ nhiệm lại cho các Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng của các trường thuộc Sở

Ngày 17 tháng 4 năm 2017, tại Văn phòng Sở Lao động – ThÆ°Æ¡ng binh và Xã hội tỉnh Bình DÆ°Æ¡ng, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở, Bí thÆ° Đảng ủy-Giám đốc Sở Hồ Quang Điệp đã trao quyết định bổ nhiệm lại cho các Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng của các trường trung cấp chuyên nghiệp được điều động từ Sở Giáo dục và Đào tạo về Sở LĐ-TB&XH.

Xem thêm
Hội nghị tổng kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2016 và Kế hoạch công tác năm 2017

logico-metaphysical

Ngày 23/01/2017, tại Trung tâm Hội nghị triển lãm, Sở Lao động - ThÆ°Æ¡ng binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017, nhằm đánh giá kết quả thá»±c hiện nhiệm vụ công tác năm 2016, trao đổi, thảo luận đề ra phÆ°Æ¡ng hướng nhiệm vụ năm 2017

870-777-1665
Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị

Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị

Ngày 11/01/2017, thá»±c hiện chÆ°Æ¡ng trình công tác năm 2016 của Đảng ủy Sở và sá»± chỉ đạo của Đảng ủy khối các cÆ¡ quan tỉnh, hôm nay Đảng ủy Sở tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dá»±ng Đảng năm 2016, triển khai phÆ°Æ¡ng hướng công tác xây dá»±ng Đảng năm 2017 và kết 3 năm triển khai thá»±c hiện quyết định 217, 218 của Bộ chính trị về Quy chế giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dá»±ng đảng, xây dá»±ng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân, đồng thời biểu dÆ°Æ¡ng, khen thưởng cho 01 Chi bộ và 32 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

lightscot

Ra quân thực hiện Công trình thanh niên và Chiến dịch Mùa hè xanh 2018 “Chăm sóc khu mộ liệt sĩ” tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương

Thiết thá»±c tổ chức các hoạt động thiết thá»±c chào mừng 71 năm ngày ThÆ°Æ¡ng binh - Liệt sÄ© (27/7/1947-27/7/2018) và ra quân chiến dịch Hè tình nguyện năm 2018 khối các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Ngày 22/7/2018, Ban chấp hành Đoàn cÆ¡ sở Sở Lao động – ThÆ°Æ¡ng binh và Xã hội phối hợp cùng BCH Đoàn trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình DÆ°Æ¡ng, Chi đoàn 2, Chi đoàn 3, Đoàn cÆ¡ sở Sở Tài nguyên và Môi trường thá»±c hiện công trình “Chăm sóc phần mộ liệt sÄ© NghÄ©a trang liệt sÄ© tỉnh” tại NghÄ©a trang liệt sÄ© tỉnh Bình DÆ°Æ¡ng.

Xem thêm
Bồi dưỡng chính trị hè và thực hiện nội dung sinh hoạt chính trị đầu khóa  cho HSSV tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017

Bồi dưỡng chính trị hè và thực hiện nội dung sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017

Căn cứ Hướng dẫn số 27-HD/BTGTU ngày 07/6/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Nội dung bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho giảng viên, giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên; Thá»±c hiện Công văn số 1396/TCDN-GV ngày 16/6/2017 của Tổng cục dạy nghề việc việc Hướng dẫn bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên, giảng viên các trường trung cấp, cao đẳng và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV năm 2017. Ngày 18/8/2017, tại Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình DÆ°Æ¡ng (số 8, đường ĐX061, khu phố 8, phường Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một), Sở Lao động – ThÆ°Æ¡ng binh và Xã hội tỉnh Bình DÆ°Æ¡ng tổ chức lớp “Bồi dưỡng chính trị hè năm 2017” cho giáo viên, giảng viên các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh.

Xem thêm
Đoàn cơ sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hoạt động “Chăm sóc bữa ăn dinh dưỡng” cho đối tượng tại trung tâm BTXH tỉnh Bình Dương

561-322-1469

Ngày 14/07/2017, Đoàn cÆ¡ sở phối hợp cùng Trung tâm bảo trợ xã hội tổ chức hoạt động chăm sóc bữa ăn dinh dưỡng cho đối tượng tại Trung tâm

Xem thêm
Đoàn cơ sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đăng cai tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng chống ma túy, mại dâm và mua bán người cho đoàn viên thanh niên đoàn khối các cơ quan tỉnh Bình Dương

7576622563

Ngày 08/5/2017 của Đoàn Khối về việc Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dá»±ng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017;

Xem thêm